Sorteren

Alle levensmiddelen welke wij krijgen worden gesorteerd en gereedgemaakt voor opslag, zo nodig in de koelcel of in de diepvries. Dit wordt gedaan in teams van 3 of 4 personen. Waar nodig worden de levensmiddelen herverpakt.

Sorteer activiteiten vinden elke dag gedurende de morgenuren plaats. In overleg wordt bepaald op welk moment de beschikbare man/vrouwkracht wordt ingezet.