Secretaris

Zorg jij ervoor dat bestuurlijk alles op rolletjes loopt en stel je een deel van je tijd graag beschikbaar aan de realisatie van onze doelstellingen, dan ben je misschien wel de nieuwe secretaris die het bestuur van Voedselbank Midden Twente (VBMT) komt versterken.

Taken en verantwoordelijkheden

  • is lid van het dagelijks bestuur;
  • bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de voorzitter;
  • draagt zorg voor het opstellen van de notulen en nieuwsbrieven;
  • ontvangt en voert de correspondentie van de stichting en brengt van belang zijnde gegevens hieruit ter kennis van het bestuur;
  • is verantwoordelijk voor het archiefbeheer;
  • zorgt voor de informatievoorziening op de website;
  • is belast met een aantal aandachtsgebieden (portefeuillehouder).

 Werkwijze en tijdsbesteding
Het bestuur vergadert in de regel eens per maand op de derde maandagavond van 19.00 – 21.00 uur. Zo nodig komt het bestuur tussentijds bijeen. Daarnaast onderhoudt het bestuur contact via telefoon, WhatsApp of per mail. Onderling wordt afgesproken welk bestuurslid de voedselbank bij externe bijeenkomsten vertegenwoordigt. De werkzaamheden kunnen dus voor een groot deel vanuit huis worden gedaan.

De tijdsbesteding kan in nader overleg worden afgesproken. Het checken van e-mailberichten gebeurt het liefst dagelijks.

Tot slot
VBMT is een vrijwilligersorganisatie en dus krijgen bestuursleden net als alle vrijwilligers geen betaling of andere vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele zakelijke onkosten komen wel aanmerking voor vergoeding. Alle bestuursleden moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) welke zal worden aangevraagd door de voedselbank.

Geïnteresseerd?

Stuur je CV samen met een korte motivatie naar info@voedselbankmiddentwente.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vera de Hart, voorzitter, op 06-247 221 40.