Schoonmaker

Wat wij doen
Voedselbank Midden Twente (VBMT) staat voor het tegengaan van verspilling van bruikbaar voedsel door dit gratis te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar gemeentelijke werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf te voorzien. VBMT heeft een hoofd vestiging in Hengelo en uitgiftepunten in Borne en Goor.
Vanuit Hengelo wordt het voedsel verdeeld over de drie plaatsen.

Hoe werken wij

  • wij werken uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verdeeld over zes activiteitengroepen.
  • vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid: collega vrijwilligers en onze klanten moeten op jouw beschikbaarheid en inzet kunnen rekenen.
  • waar nodig, bv. in geval van ziekte of vakantie, vervangen wij elkaar.
  • iedere vrijwilliger die bij ons komt werken, kent de gemaakte afspraken en gedragsregels en houdt zich daaraan.

Taken
Elke maandagmorgen wordt ons pand aan de Sloetsweg schoongemaakt en opgeruimd. Dit betreft naast de ruimte zelf ook de voor de voedselpakketverstrekking benodigde hulpmiddelen.

Beschikbaarheid/invulling
Maandagmorgen van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Het aanmelden kan middels het aanmeldformulier op de pagina ‘Vrijwilligers‘.