Organisatie (ANBI)

Statutair is vastgelegd dat de Stichting Voedselbank Midden Twente tot doel heeft het gratis verstrekken van voedsel en andere levensmiddelen aan personen en gezinnen in Hengelo en omgeving die niet zelfstandig in dit levensonderhoud kunnen voorzien.

De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen van de vrijwilligers krijgt een financiële vergoeding.

De voedselbank staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08143968 als Stichting Voedselbank Steunpunt Midden Twente, en is gevestigd in Hengelo.

Bij de Belastingdienst is de Voedselbank Midden Twente bekend onder fiscaalnummer 8168.55.572.

Vanuit de vestiging in Hengelo worden alle goederen en diensten verdeeld over de drie uitgiftepunten, te weten Hengelo, Borne en Goor (Hof van Twente).

De voedselbank is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Naast de boven vermelde gegevens zijn de ANBI gerelateerde gegevens:

Downloads (PDF)