Financiële sponsoring, giften en donaties

De voedselbank is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en donaties zijn derhalve binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar van de belasting.

Het wekelijks verzorgen van honderden voedselpakketten is een kostbare aangelegenheid. Aangezien de voedselbanken vallen onder het toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zijn wij verplicht om strenge maatregelen ten aanzien van behandeling, opslag en uitgifte van levensmiddelen in acht te nemen. Giften en donaties, klein of groot, zijn van harte  welkom, deze worden besteed aan de vaste kosten als brandstof, verzekeringen, onderhoud en energie om ons bestaan als Voedselbank te waarborgen.

Financiële ondersteuning kan geschieden middels donaties op rek. nr. NL18 INGB06 8075 4717 t.n.v. Voedselbank Midden-Twente Hengelo.

Ook zoeken wij sponsoren die ons kunnen ondersteunen met grotere projecten, denk hierbij aan business clubs, organisaties als de Lions of de Rotary, banken of andere bedrijven.

Naast deze ondersteuning verkopen wij ook logo’s van uw bedrijf voor op een van onze transporters. Een logo kost U 1000 euro en zal voor 10 jaar op onze verzorgde bus blijven staan. Ook is er de mogelijkheid om in de voedselbank uw logo te plaatsen op een van de koelcellen.

Vraag naar de mogelijkheden op telelefoonnummer 06 5322 6775 of op info@voedselbankmiddentwente.nl

Heeft U andere, zelfs beter ideeën om ons financieel te ondersteunen neem dan gerust contact met ons op.