Magazijnbeheerder

Wat wij doen

Voedselbank Midden Twente (VBMT) staat voor het tegengaan van verspilling van bruikbaar voedsel door dit gratis te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar gemeentelijke werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf te voorzien. VBMT heeft een hoofd vestiging in Hengelo en uitgiftepunten in Borne en Goor.
Vanuit Hengelo wordt het voedsel verdeeld over de drie plaatsen.

Hoe werken wij

  • Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verdeeld over zes activiteitengroepen.
  • Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid: collega vrijwilligers en onze klanten moeten op jouw beschikbaarheid en inzet kunnen rekenen.
  • Waar nodig, bv. in geval van ziekte of vakantie, vervangen wij elkaar.
  • Iedere vrijwilliger die bij ons komt werken, kent de gemaakte afspraken en gedragsregels en houdt zich daaraan.
  • Voedselveiligheid staat hoog in het vaandel: de eisen worden strikt nageleefd.

Taken

De voedselbank heeft een magazijn waarin, indien beschikbaar, langdurig houdbare levensmiddelen worden opgeslagen.
De magazijnbeheerder zorgt voor het beheer van een efficiënte voorraad en goederenstroom. Hij ontvangt, controleert, slaat op, verplaatst, verzamelt en vervoert (intern) goederen en materialen. Hij/zij houdt overzicht betreffende de houdbaarheidsdatums van de opgeslagen levensmiddelen en waarschuwt de coördinator Pakket Samenstelling als de houdbaarheidsdatum dreigt te verlopen. Zo nodig assisteert hij/zij bij het lossen of laden van de transportbussen.

Het aanmelden kan middels het aanmeldformulier op de pagina ‘Vrijwilligers‘.