Intaker

Voedselbank Midden Twente
De Voedselbank Midden Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Intake en administratie
Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank Midden-Twente kunnen worden aangemeld door één van de hulpverlenende instanties ( zoals Algemeen maatschappelijk werk Carint-Reggeland, Humanitas Onder Dak, Leger des Heils, Mediant, Wijkracht).

Wie niet bij een hulpverleningsinstantie bekend is, kan zichzelf telefonisch of per e-mail aanmelden. Om te kunnen bepalen of de aanvrager inderdaad in aanmerking komt voor ondersteuning door de voedselbank dient er een intake plaats te vinden. Deze intake wordt gedaan door een vrijwilliger van de voedselbank. De voedselbank heeft een vacature voor het uitvoeren van de intake.

Wat ga je doen!

 • van de administratie krijg je de gegevens (naam en telefoonnummer) van de aanvrager.
 • jij neemt contact op met de aanvrager en maakt een afspraak voor een huisbezoek.
 • om te kunnen bepalen of de aanvrager in aanmerking komt zijn gegevens nodig aangaande:
  • de gezinssamenstelling.
  • het overzicht van de inkomsten.
  • het overzicht van de vaste lasten.
 • je vermeldt bovenstaande gegevens op het intake formulier en stuurt het formulier naar de administratie.
 • de administratie beoordeelt de aanvraag en deelt het resultaat van de beoordeling mee aan de aanvrager en aan jou.

Wie ben je in persoon

 • ben je communicatief en sta je sterk in je schoenen.
 • ben je administratief onderlegd.
 • kun je goed met mensen omgaan.
 • kennis hebben van de Engelse taal strekt tot aanbeveling.

Dan ben JIJ de persoon die we zoeken.