Informatie voor klanten & huisregels

Wat zijn wij?
Stichting Voedselbank Midden Twente (VBMT) is een onafhankelijk particulier initiatief dat losstaat van welke wettelijke regeling en gemeentelijke instantie dan ook.
VBMT is lid van VBN en moet zich houden aan een aantal (strenge) eisen o.a.:

  • inzet alleen van vrijwilligers voor wie de geheimhoudingsplicht geldt
  • voedselhulp is gratis en is niet bestemd voor vrijwilligers
  • naleven Integriteitscode
  • VOG verklaring voor bestuursleden en vrijwilligers die over informatie over klanten beschikken
  • In het bezit van het certificaat ‘Groene Voedselbank’. Dit certificaat wordt toegekend als voldaan is aan de eisen en richtlijnen van De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA). Een aantal landelijk opererende leveranciers eist een kopie van het certificaat “Groene Voedselbank’

De voedselpakketten
Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke aanvulling op uw eigen wekelijkse boodschappen. Wij zijn afhankelijk van wat wij wekelijks uit de landelijk distributie en van onze lokale ondernemers, supermarkten en bakkers krijgen. Wij hebben dus geen enkele invloed op de soort producten en de hoeveelheid, die wij elke week ontvangen. Het kan gebeuren dat wij van de ontvangen producten niet genoeg hebben voor alle klanten van onze locaties. Wij bepalen dan welke locatie de producten dit keer wel of niet ontvangt. Dit gebeurt om en om.

De pakketten worden samengesteld op basis van de gezinsgrootte. Daarnaast wordt rekening gehouden met voorschriften voortkomende uit geloofsovertuiging (geen varkensvlees) dan wel het geheel afzien van het gebruik van vlees (vegetarisch).

Voedselkwaliteit
De producten die VBMT verstrekt, zijn van dezelfde kwaliteit als de producten die in de winkel verkocht worden. Dit komt doordat producenten en groothandels deze producten om de één of andere reden niet meer via de reguliere kanalen kunnen afzetten. Denk aan teveel voorraad van een product, verkeerde verpakking of vulgewicht, (lichte) beschadiging van de verpakking.

Voedselveiligheid en houdbaarheid
Afkortingen THT en TGT op verpakkingen zijn twee bekende begrippen. THT staat voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’ en TGT betekent ‘Te Gebruiken Tot’. De TGT aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten zoals zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit.

Bij producten met een THT-datum kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten zonder het risico er ziek van te worden.

Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit. NVWA heeft speciaal voor voedselbanken in Nederland Info blad 76 opgesteld. In dit document staat informatie over de houdbaarheid van producten.

Het document is bij de voedselbank ter inzage beschikbaar.

Producten met een THT-datum mogen dus ná die datum NOG verstrekt worden.
Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden.

Toch nog een klacht over een product?
Dan het liefst dezelfde vrijdagmiddag het product plus verpakking op de uitgiftelocatie inleveren. Heeft u het product niet meer, dan in ieder geval de verpakking. Is het vrijdag niet gelukt, dan uiterlijk de maandag daarop het product plus verpakking (maar in ieder geval de verpakking) bij VBMT Hengelo inleveren. Vervolgens nemen wij contact op met de leverancier.

Wekelijkse uitgifte/ ophalen voedselpakket

Tijdig afmelden
In principe haalt u uw pakket zelf op. Het kan zijn dat u uw pakket een keer niet nodig heeft of dat u een keer niet zelf het pakket kunt ophalen. In beide gevallen uiterlijk donderdagochtend voor 12.00 uur telefonisch doorgeven dat u niet komt of de naam doorgeven van de persoon die uw pakket ophaalt.
Als u niet komt zonder afmelding, dan wordt de voedseluitgifte voor twee maanden gestopt.
U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Meldt u zich vaker niet tijdig af, dan wordt de voedseluitgifte volledig stopgezet.

Accepteren van het pakket
Zoals gezegd, zijn wij afhankelijk van producten die wij aangeboden krijgen. Bij de aanmelding als klant kan in de toelichting aangegeven worden of men geen (varkens)vlees wenst. Ook belangrijke allergieën kunnen worden aangegeven. Wij zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Voedselpakket wordt in zijn geheel aangeboden en meegenomen. Zijn er producten zijn die u niet wilt, dan kunt u deze producten aan andere klanten geven. Dit moet dan wel binnen het pand van de voedselbank gebeuren.

Het voedselpakket is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet via internet of andere kanalen worden verhandeld. Mocht dit toch worden vastgesteld, stopt de verdere verstrekking van voedselhulp per direct.

Klanten van wie wordt vastgesteld dat zij producten dumpen of bij de afvalcontainer zetten, worden per direct van verdere voedselhulp uitgesloten.

Ongewenst gedrag en overlast
Laten we rekening met elkaar houden en ons daarna gedragen. In een aantal situaties zullen wij ingrijpen en u de toegang tot het pand verbieden en/of verdere voedselverstrekking per direct stoppen. Dit gebeurt in o.a. in de volgende situaties:

  • het afhalen van voedselpakketten onder invloed van alcohol en/of drugs
  • het gebruik van alcohol en/of drugs in de rij wachtende klanten of in de directe nabijheid van het pand
  • fysieke en verbale agressie jegens andere klanten en vrijwilligers van de voedselbank
    • het plaatsen van dreigtweets en haatberichten jegens VBMT en/of haar vrijwilligers op social media