Coördinator vrijwilligerszaken

Ben jij iemand die zich sterk maakt voor het in goede banen leiden van de inzet van onze vrijwilligers, ben je een mensenmens én durf je verbeterpunten aan te kaarten, dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken voor deze nieuwe functie.

Taken en verantwoordelijkheden o.a.

  • Uitzetten vacatures intern en extern via website, Linkedin en verschillende sites voor vrijwilligersvacatures
  • Selecteren ingekomen (open) sollicitaties en voeren van sollicitatiegesprekken samen met de coördinator van het team waar de vrijwilliger komt te werken
  • Bijhouden en aanvragen van VOG voor vrijwilligers waarvan gewenst is dat zij een VOG overleggen
  • Opstellen en beëindigen vrijwilligersovereenkomsten
  • Bijhouden adressenbestand en contactgegevens vrijwilligers
  • Bijhouden van het handboek Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en erop toezien dat het handboek voedselbank breed op dezelfde manier wordt nageleefd
  • Organiseren van activiteiten om onderling contact en betrokkenheid van vrijwilligers bij de voedselbank te versterken, zoals eindejaarsborrel, jaarlijks etentje en introductietraining nieuwe vrijwilligers
  • Legt verantwoording af aan het bestuur

Tijdsbesteding en aanwezigheid op de locatie

De coördinator vrijwilligerswerk is een nieuwe functie. Over noodzakelijke tijdsbesteding en uitvoeren van werkzaamheden op de hoofdlocatie in Hengelo worden nadere afspraken gemaakt. De werkzaamheden kunnen in beginsel voor een deel vanuit huis worden gedaan.

Algemeen

VBMT is een vrijwilligersorganisatie en dus ontvangen alle vrijwilligers geen betaling of andere vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele zakelijke onkosten komen wel aanmerking voor vergoeding. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist en wordt aangevraagd door de voedselbank.

Geïnteresseerd?

Stuur je CV naar info@voedselbankmiddentwente.nl