Coördinator voorraadbeheer en pakketsamenstelling

Wat wij doen

Voedselbank Midden Twente (VBMT) staat voor het tegengaan van verspilling van bruikbaar voedsel door dit gratis te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar gemeentelijke werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf te voorzien. VBMT heeft een hoofd vestiging in Hengelo en uitgiftepunten in Borne en Goor.
Vanuit Hengelo wordt het voedsel verdeeld over de drie plaatsen.

Hoe werken wij

 • wij werken uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verdeeld over zes activiteitengroepen.
 • vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid: collega vrijwilligers en onze klanten moeten op jouw beschikbaarheid en inzet kunnen rekenen.
 • waar nodig, bv. in geval van ziekte of vakantie, vervangen wij elkaar.
 • iedere vrijwilliger die bij ons komt werken, kent de gemaakte afspraken en gedragsregels en houdt zich daaraan.
 • voedselveiligheid staat hoog in het vaandel: de eisen worden strikt nageleefd.

Taken:

Is de spin in ’t web. Jouw taak is het om het proces van ontvangst, controle, opslag en voorbereiding voor uitgifte op rolletjes te laten verlopen. Je bent meewerkend voorman dat wil zeggen:

 • coördineert, en springt zo nodig bij bij de uitvoering van werkzaamheden
 • je signaleert verbeterpunten binnen het proces, durft dat binnen jouw team aan te kaarten en zoekt naar oplossingen
 • je bent aanspreekpunt bij knelpunten voor leveranciers, producenten, collega’s en bestuur. Daartoe organiseer je het nodige overleg
 • je bent verantwoording verschuldigd aan het bestuur

Kennis en vaardigheden:

 • relevant werk/denkniveau
 • inzicht en ervaring in logistieke processen
 • kunnen werken in teams en in staat op respectvolle wijze mensen aan te sturen
 • organisatietalent en in staat overzicht te houden
 • verantwoordelijkheidsgevoel en bewust van het vervullen van een voorbeeldfunctie
 • kennis van voedselveiligheid of bereid deze zich snel eigen te maken

Beschikbaarheid/invulling

 • bereid om de handen uit de mouwen te steken
 • structureel gemiddeld 15 uur per week. Daarbuiten telefonisch bereikbaar, en bereid adhoc actie te nemen
 • onderschrijft de doelstellingen van VBMT, de geldende afspraken en gedragsregels

Het aanmelden kan middels het aanmeldformulier op de pagina ‘Vrijwilligers‘.

Administratie

Omschrijving

De administratiegroep van de voedselbank verzorgt de administratie van de gebruikers van de voedselbank. De administratiegroep beoordeelt de aanvragen aan de hand van landelijk overeengekomen richtlijnen en verwerkt de gegevens in een database. Zo nodig worden aanvullende gegevens opgevraagd bij de indiener van de aanvraag.

Nadat de aanvragen voor de betreffende week zijn verwerkt worden er overzichten gemaakt m.b.t. het aantal te maken voedselpakketten, en namenlijsten met daarop de namen van de gebruikers waarvoor een voedselpakket beschikbaar is.

Alle medewerkers van de voedselbank zijn (onbetaalde) vrijwilligers. Alle administratieve handelingen worden uitgevoerd bij de voedselbank vestiging in Hengelo.

Wij vragen

 • iemand die integer is, alle gegevens van de gebruikers van de voedselbank worden binnenskamers gehouden
 • moet kunnen omgaan met ACCES, WORD en EXCEL
 • bereid is (en tijd heeft) om één maal per vier weken volgens rooster administratiedienst uit te voeren, dat wil zeggen, gedurende die week de computer en de telefoon thuis te hebben, de per mail dan wel per telefoon ontvangen berichten te beantwoorden dan wel door te sturen
 • zowel in die week als in de daaraan voorafgaande week op donderdagmorgen en vrijdag beschikbaar is om samen met een collega de aanvragen te beoordelen en de verschillende overzichten en lijsten te maken

De taken zijn

 • het beoordelen van de aanvragen voor voedselbank ondersteuning
 • de gegevens verwerken in de database
 • het maken van brieven aan de hand van briefsjablonen
 • de via mail of telefoon gestelde vragen te beantwoorden dan wel aan een collega door te geven
 • de aanvragen van individuele personen doorgegeven aan één van de intakers
 • de aanvragen voor voortzetting van de voedselbank ondersteuning doorgeven aan de betreffende contactpersoon
 • het maken van lijsten van zowel het benodigde aantal voedselpakketten als de namenlijsten van de gebruikers

Het aanmelden kan middels het aanmeldformulier op de pagina ‘Vrijwilligers

De Stichting Stadslandbouw Hof van Twente

De Stichting Stadslandbouw Hof van Twente is samen met bakkerij Nollen uit Hengevelde en Voedselbank Midden Twente heeft het project Grenzeloos Brood opgestart. Hiermee willen wij geld inzamelen voor de Voedselbanken uit heel Twente.

In het kort

De vrijwilligers van de Stichting stadslandbouw Hof van Twente hebben daarvoor dit voorjaar al ca. 1 ha tarwe ingezaaid midden in de bebouwde kom van Goor. Dit graan speelt de rode draad in het project voor de Twentse voedselbanken.

Vrijwilligers van de Braakmolen uit Goor krijgen de kans het graan direct van het veld te schonen en malen tot meel. In overleg met Bakkerij Nollen is besloten er een speciaal brood van te bakken, dat in de reguliere verkoop komt van de Twentse bakkers. De opbrengst van dit brood gaat naar de voedselbanken. Het recept van Bakker Nollen zal aan de lokale bakker beschikbaar worden gesteld.

De actie is van 1 oktober tot 15 november 2015. In deze tijd willen wij zoveel mogelijk broden verkopen.

Wat verwachten wij van de deelnemende voedselbanken in Twente?

Om dit project tot een groot succes te maken vragen wij de deelnemers om de warme, ambachtelijk bakkerijen in hun werkgebied te benaderen met het verzoek of zij willen meedoen.

Op uw eigen website vragen we aandacht te besteden besteden aan deze actie en eventuele links aanbrengen naar de website/facebook-pagina van het Grenzeloos Brood.

Zodoende wordt het een Grenzeloos project net als armoede!

Media aandacht

Wij als St. Stadslandbouw HvT zullen proberen de maximale media aandacht te halen. Zo zal er in de TCTubantia een artikel aan het Grenzeloos Brood worden gewijd. Op de lokale tv kanalen zal een ‘documentaire’ over het Grenzeloos Brood worden uitgezonden. Ook zullen wij de lokale radiostations vragen om aandacht te geven aan dit project.

Daarnaast proberen we een Bekende Tukker aan dit project te binden. Deze BT’er zal onder andere het eerste Grenzeloos Brood kopen.

De Ambachtelijke bakker

De deelnemende bakkers krijgen posters ter beschikking die ze op de ramen kunnen plakken als deelnemende bakker van het Grenzeloos Brood. Verder zullen zij tegen kostprijs hun eigen brood bakken. De kosten voor deelname van de bakkers bedragen € 25,00, waarmee wij het drukwerk en andere PR willen financieren.

De door u aangemelde, deelnemende bakkers, zullen door een belteam worden benaderd voor het verdere verloop. Mochten zij nog vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met Vincent Nollen 0547-333204.

Opbrengsten

De opbrengsten worden verdeeld naar ratio van het verkochte brood in het werkgebied van desbetreffende voedselbank. Met andere woorden, hoe meer brood er verkocht in uw werkgebied, hoe meer geld uw voedselbank krijgt.

Door Erik Blaak
Secr. St. Stadslandbouw HvT