Welkom bij Voedselbank Midden Twente!

De Voedselbank Midden Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Laatste Twitter nieuws

Contact

Stichting Voedselbank
Midden-Twente

Sloetsweg 240
7556 HW Hengelo

Telefoon algemeen:
06 8322 7284

Telefoon voor productaanbod:
06 5188 7153

Banknummer:
NL18 INGB06 8075 4717
t.n.v. Voedselbank Midden Twente Hengelo

Openingstijden:
Elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur

groene appel

Impressie

Video Voedselbank Midden Twente

Video afspelen