Welkom bij Voedselbank Midden Twente!

De Voedselbank Midden Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Let op: In verband met het corona virus is de voedselbank tot tenminste 28 april gesloten. Er is geen uitgifte van voedselpakketten.

Informatie stand van zaken

Tijdelijke stop uitgifte tot 28 april ook nu weer mét overbrugging

Vanwege het besmettingsgevaar voor vrijwilligers, velen behoren namelijk tot de risicogroep, en het niet kunnen handhaven van de sociale ruimte, werd besloten de fysieke uitgifte op de locaties Borne, Goor en Hengelo tijdelijk tot 6 april te stoppen. Door de verlenging van de coronamaatregelen van het kabinet zal Voedselbank Midden Twente ook tot en met 28 april geen voedsel uitgeven.

De komende drie weken zal Voedselbank Midden Twente alternatieve voedselhulp initiatieven zoals die van All4free in Schouwburg Hengelo blijven ondersteunen met voedsel, netwerkcontacten en advisering. Op deze wijze krijgen de klanten van de voedselbank toch de nodige ondersteuning. Daarnaast bieden ook kerken en lokale ondernemers voedselhulp  ter overbrugging.

Voedselbank Midden Twente zal de maand april gebruiken om de mogelijkheid  voor een herstart, zo nodig in afgeslankte vorm, te onderzoeken. In de uitwerking zal de opzet corona proof moeten zijn. Daarbij zal de voedselbank rekening moeten houden met een toename van het aantal klanten dat financieel door het coronavirus zijn getroffen.

Aanmelding voor voedselbank ondersteuning blijft gedurende de stop gewoon mogelijk zoals elders op deze website staat aangegeven.

Statiegeldactie: De statiegeldactie voor Voedselbank Midden Twente bij Coop Hengevelde is begonnen! Onze klanten kunnen gedurende drie maanden hun statiegeld doneren aan het goede doel, de Voedselbank. We hopen op een mooie opbrengst!

Tijdelijke voedselbank

Sinds een aantal weken fungeert de schouwburg als locatie voor de tijdelijke voedselbank van All4Free. Vanuit Schouwburg Hengelo worden voedselpakketten verstrekt aan de klanten. Afgelopen vrijdag zijn er meer dan 100 pakketten verstrekt. Inmiddels werken steeds meer horecamedewerkers van de schouwburg mee met de vrijwilligers van All4Free en kan het aantal te verstrekken pakketten de komende periode fors worden verhoogd.

Laatste Twitter nieuws

Contact

Stichting Voedselbank
Midden-Twente

Sloetsweg 240
7556 HW Hengelo

Telefoon algemeen:
06 8322 7284

Telefoon voor productaanbod:
06 5188 7153

Banknummer:
NL18 INGB06 8075 4717
t.n.v. Voedselbank Midden Twente Hengelo

Openingstijden:
Elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur

Impressie

Video Voedselbank Midden Twente

Video afspelen