Welkom bij Voedselbank Midden Twente!

De Voedselbank Midden Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Gulle ondernemers gevraagd

Traditioneel zijn januari, februari en maart de slechtste maanden met betrekking tot het aanbod van voedsel. Het voedselaanbod neemt af terwijl het aantal klanten van de voedselbank toeneemt.

Wij vragen daarom ondernemers en bedrijven om een pallet (600 CE’s) met groenteconserven, soep in blik of pasta te doneren. De voedselbank is een ANBI organisatie, giften aan de voedselbank zijn aftrekbaar van de belasting. Zo nodig kan de voedselbank de (gulle) gever voorzien van een factuur.

Wij geven u graag een motto mee voor deze actie:

“Wij zullen jullie niet vergeten, wij brengen een truck vol eten”

Contact

Stichting Voedselbank
Midden-Twente

Beitelstraat 3
7556 ND Hengelo

Telefoon voor productaanbod:
06 5188 7153

Telefoon administratie:
06 8322 7284

Banknummer:
NL18 INGB06 8075 4717
t.n.v. Voedselbank Midden Twente Hengelo

Openingstijden:
Elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uu

groene appel

Impressie

Video Voedselbank Midden Twente

Video afspelen