Welkom bij Voedselbank Midden Twente!

De Voedselbank Midden Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.
Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Laatste Twitter nieuws


» Bekijk alle Twitterberichten

Voedselbank Midden Twente (video)

Samen voor de Voedselbank 2015 (video)

Gift PKN kerk Hengelo

Foto’s van de overdracht van de “boodschappen” van de PKN kerk in Hengelo aan de Voedselbank.

De Stichting Stadslandbouw Hof van Twente

De Stichting Stadslandbouw Hof van Twente is samen met bakkerij Nollen uit Hengevelde en Voedselbank Midden Twente heeft het project Grenzeloos Brood opgestart. Hiermee willen wij geld inzamelen voor de Voedselbanken uit heel Twente.

In het kort

De vrijwilligers van de Stichting stadslandbouw Hof van Twente hebben daarvoor dit voorjaar al ca. 1 ha tarwe ingezaaid midden in de bebouwde kom van Goor. Dit graan speelt de rode draad in het project voor de Twentse voedselbanken.

Vrijwilligers van de Braakmolen uit Goor krijgen de kans het graan direct van het veld te schonen en malen tot meel. In overleg met Bakkerij Nollen is besloten er een speciaal brood van te bakken, dat in de reguliere verkoop komt van de Twentse bakkers. De opbrengst van dit brood gaat naar de voedselbanken. Het recept van Bakker Nollen zal aan de lokale bakker beschikbaar worden gesteld.

De actie is van 1 oktober tot 15 november 2015. In deze tijd willen wij zoveel mogelijk broden verkopen.

Wat verwachten wij van de deelnemende voedselbanken in Twente?

Om dit project tot een groot succes te maken vragen wij de deelnemers om de warme, ambachtelijk bakkerijen in hun werkgebied te benaderen met het verzoek of zij willen meedoen.

Op uw eigen website vragen we aandacht te besteden besteden aan deze actie en eventuele links aanbrengen naar de website/facebook-pagina van het Grenzeloos Brood.

Zodoende wordt het een Grenzeloos project net als armoede!

Media aandacht

Wij als St. Stadslandbouw HvT zullen proberen de maximale media aandacht te halen. Zo zal er in de TCTubantia een artikel aan het Grenzeloos Brood worden gewijd. Op de lokale tv kanalen zal een 'documentaire' over het Grenzeloos Brood worden uitgezonden. Ook zullen wij de lokale radiostations vragen om aandacht te geven aan dit project.

Daarnaast proberen we een Bekende Tukker aan dit project te binden. Deze BT’er zal onder andere het eerste Grenzeloos Brood kopen.

De Ambachtelijke bakker

De deelnemende bakkers krijgen posters ter beschikking die ze op de ramen kunnen plakken als deelnemende bakker van het Grenzeloos Brood. Verder zullen zij tegen kostprijs hun eigen brood bakken. De kosten voor deelname van de bakkers bedragen € 25,00, waarmee wij het drukwerk en andere PR willen financieren.

De door u aangemelde, deelnemende bakkers, zullen door een belteam worden benaderd voor het verdere verloop. Mochten zij nog vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met Vincent Nollen 0547-33 32 04.

Opbrengsten

De opbrengsten worden verdeeld naar ratio van het verkochte brood in het werkgebied van desbetreffende voedselbank. Met andere woorden, hoe meer brood er verkocht in uw werkgebied, hoe meer geld uw voedselbank krijgt.

Door Erik Blaak
Secr. St. Stadslandbouw HvT

 

Een mooie gift ..
Hengelo, oktober 2014

Foto: De Moslim gemeenschap van de I.S.N. Aya Sofia Moskee

De Moslim gemeenschap van de I.S.N. Aya Sofia Moskee geeft tijdens het offerfeest verzameld vlees aan de Voedselbank.

Afbeelding: Je staat er niet alleen voor